Oferta

1 maja 2016

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

 • Prawa cywilnego
 • Prawa gospodarczego
 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Prawa pracy
 • Prawa ubezpieczeń społecznych
 • Prawa spółek handlowych
 • Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Forma działalności Kancelarii opiera się na:

 • doradztwie prawnym,
 • reprezentowaniu w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

Szczególna i specjalistyczna pomoc z zakresu:

 • emerytur w obniżonym wieku z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze,
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy,
 • rent inwalidzkich oraz rent z tytułu chorób zawodowych lub wypadków przy pracy,
 • odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu następstw wypadków komunikacyjnych,
 • odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu następstw błędów medycznych,
 • spraw przeciwko funduszom sekurytyzacyjnym, bankom i firmom windykacyjnym,
 • sporządzania zeznań podatkowych.

 

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, zależnie od konkretnej sprawy. Mieszczą się one w ramach wyznaczanych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.